PODNIKOVÝ DECHOVÝ ORCHESTR

ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV

Historie

Dechový orchestr Škoda má dlouholetou tradici. Začal se formovat již v roce 1935 a pod vedením Františka Stloukala v menším obsazení působil ve svém regionu. Oficiálně byl založen na přelomu let 1939-40 s počtem 25 členů, převážně zaměstnanců automobilky. Postupem času získával soubor stále více členů a současně rostl i umělecky.

Dnes čítá 55 členů. Vedoucí a dirigenti se během let měnili. Je jistě vhodné vzpomenout alespoň jejich jména v pořadí, jak za sebou následovali. Prvním byl Josef Hrouda, následovali František Holub (od r. 1940), Jan Fadrhons, Hynek Sluka, Jindřich Brejšek, Eduard Kudelásek (od r. 1980), Ladislav Hanuš, Mgr. Stanislav Horák (od r. 1995). Pochopitelně jako hosté se vystřídali u dirigentského pultu nejvýznamnější osobnosti různých dechových orchestrů.

Od prvopočátku byl orchestr spojen s mateřským podnikem, který sice měnil oficiální názvy, ale “škodovácká kapela” přetrvala beze změn. Zkušebna byla vždy buď přímo v závodě nebo v prostorách podnikem zajišťovaných. Dokonce i koník pro tahání vozíku s bubnem byl ustájen přímo v závodě v místech, kde je dnes exkluzivní prodejna automobilů Škoda. Jak už to v životě chodí i v historii tohoto orchestru byla léta úspěšná a někdy i kritická. Vždy však to byl orchestr podniku, který měl zájem na jeho existenci a vždy jej podpořil pro překonání vzniklých potíží. Po roce 1945 se otevřela pro činnost orchestru nová perspektiva a značně zlepšené podmínky. Podnik zakoupil pro orchestr vlastní uniformy a měl přidělenou vlastní zkušebnu v restauraci Slovanka. V roce 1972 přesídlil orchestr do nově postaveného Domu kultury, kde má zkušebnu a technické zázemí. Díky dlouholeté spolupráci s Ústřední hudbou Československé lidové armády a odborné pomoci jejích dirigentů rostl orchestr i umělecky a vypracoval se mezi přední amatérská tělesa v oblasti dechové hudby.

Orchestr spolupracuje také s umělci a sólisty, kteří působí u předních profesionálních orchestrů. Vzhledem k pestré instrumentaci skladeb, odpovědné práci všech členů a vedoucích pracovníků se zákonitě rozšiřoval okruh úspěšné působnosti. Za dobu svého působení absolvoval orchestr bezpočet různých akcí při pořadech pro zaměstnance mateřského závodu, zábavných programech pro širokou veřejnost, atd. Na četných tuzemských soutěžích a festivalech se umísťoval vždy na předních místech. Nezapomenutelné dojmy a úspěchy si přivezl ze zahraničních zájezdů, kde vzorně reprezentoval značku automobilů ŠKODA, město Mladou Boleslav i Českou republiku. Při svých vystoupeních se snažil propagovat české skladatele klasické i soudobé hudby a získával příznivce české dechové hudby. Navštívil několikrát SSSR, Německo, Rakousko, Itálii, Švýcarsko, Belgii a další státy. Během svého dlouholetého působení získal orchestr nejedno významné ocenění nejen doma, ale i v zahraničí. Mimořádným úspěchem bylo získání 1. místa – stříbrného řetězu – na mezinárodní soutěži ve francouzském Dijonu. Na mezinárodním festivalu dechových hudeb v Böselu (Německo) byl vyhlášen absolutním vítězem a na festivalu dechových hudeb v Dannstadtu (také v Německu) získal orchestr 1. cenu. Stejným úspěchem bylo získání prvních cen ve dvou ročnících hudebního festivalu v belgickém Mechelenu. V roce 1993 získal orchestr ve švýcarském Interlakenu 1. místo v náročné mezinárodní soutěži pořádané mezinárodní organizací CISM. Orchestr se stal absolutním vítězem v národní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě v roce 1997. O rok později v roce 1998 získal 1. místo na Slovensku na festivalu Pádivého Trenčín. V roce 1999 na mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě se stal absolutním vítězem a zároveň obdržel i ceny za nejlépe provedenou povinnou skladbu a za nejlepší dirigentský výkon. Tuto cenu obdržel šéfdirigent orchestru Mgr. Stanislav Horák. Od roku 2011 vede orchestr Mgr. Kamil Mezihorák a od r. 2014 spolupracuje dirigent Marek Müller

Během svého působení orchestr natočil několik zvukových snímků pro Český rozhlas a Českou televizi. V roce 1984 natočil LP desku, kterou vydal Panton. V rámci 60. výročí své existence v roce 1999 natočil CD, které vydala firma Clarton. Další CD bylo natočeno v roce 2005. Od prvopočátku je orchestr spjat s okřídleným šípem automobilky ŠKODA AUTO a.s. Díky této spolupráci se můžeme plně soustředit na hudbu a rozdávání radosti našim posluchačům. V závěru si nelze přát nic jiného, než aby se i v dalších letech dařilo úspěšně přispívat k tradici velkých dechových orchestrů.

Zajímavost z našeho archivu – dobová tištěná brožura k 50. výročí orchestru z roku 1989 :)

Top