PODNIKOVÝ DECHOVÝ ORCHESTR

ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV

Štětí 2012

Podnikový dechový orchestr zvítězil na Národním festivalu dechových orchestrů ve Štětí

 

Podnikový dechový orchestr ŠKODA opět dokázal, že patří mezi “první ligu” tohoto hudebního žánru v České republice.

Ve dnech 22. – 24. června 2012 proběhl ve Štětí 26. ročník Národního festivalu dechových orchestrů (FEDO) za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Krajského úřadu Ústeckého kraje a pod záštitou ministra obrany Alexandra Vondry. Národní festival probíhá ve dvouletých cyklech a v letošním roce se jej zúčastnilo 10 orchestrů tuzemských a 3 orchestry zahraniční (Nizozemsko, Polsko a Rusko). Orchestry byly doprovázeny osmi skupinami mažoretek.

Souběžně s festivalem dechových hudeb proběhl i Festival Rockových dechových skupin (FERODO), kterého se zúčastnilo 6 hudeb. Takže festival pro všechny věkové skupiny i milovníky rozličných žánrů. Divácky byly oba souběžné festivaly zaplněné.

Festivalu se zúčastnilo i naše profesionální vojenské umělecké těleso Ústřední hudba Armády České republiky (ÚH AČR), která je stálicí – špičkou mezi světovými vojenskými hudbami. 

Hodnocenou částí festivalu byla Soutěž o nejlépe zahranou českou polku. A zde boleslavský orchestr zabojoval – 3. místo ohodnocené 90 body získal orchestr z Kolína, 2. místo s 95 body potom orchestr ZUŠ z Letovic. 1. místo se 125 body získal Podnikový dechový orchestr ŠKODA, který opět dokázal, že reprezentace podniku ŠKODA i města Mladé Boleslavi je v dobrých rukou. Nutno poznamenat, že z pochopitelných důvodů se soutěže nezúčastnila profesionální Ústřední hudba AČR.

Boleslavský dechový orchestr měl i velmi dobře zvolený a vyrovnaný program, který přítomní diváci ocenili nejen potleskem, ale i tancem, když obsadili prostor před podiem, který byl vyhrazený pro mažoretky.

Současný úspěch je nejen dobrým povzbuzením pro celý orchestr, ale i pro nového šéfdirigenta  kpt. Kamila Mezihoráka, který vede orchestr druhým rokem po dlouhodobém vedení původním šéfdirigentem Hudby Hradní stráže a Policie ČR Mgr. Stanislavem Horákem. Pod jeho vedením vybojoval orchestr v roce 1999 na naší nejvyšší mezinárodní soutěži v Ostravě 1. místo a titul absolutního vítěze, dále potom 1. místo za nejlépe provedenou skladbu a do třetice 1. místo za nejlepší dirigentský výkon. Od této doby orchestr v žádné vyšší soutěži až do letošního Štětí nebyl.

Není tajemstvím, že po výměně šéfdirigentů prochází orchestr určitou personální krizí. Odešla část již starších členů, kteří čekali na vhodný okamžik k odchodu z aktivního muzicírování. Odešla i část mladších na školy mimo dosah Mladé Boleslavi a také hledání pracovních příležitostí a následné pracovní vytížení lidí v aktivním věku je dnes náročnější, než tomu bylo v minulosti. A mladí hráči na dechové nástroje v Mladé Boleslavi a v jeho okolí nejsou. Svým způsobem dlouhodobě nese zodpovědnost za tento problém i místní Základní hudební škola, která měla a má sice vysokou úroveň ve výuce na smyčcové nástroje, ale dlouhodobě podcenila výuku hry na dechové nástroje a to zejména žesťové. Jsou to již desítky let co z této školy odešli poslední hráči, kteří posílili řady sekcí našeho dechového orchestru. Zůstává pouze údiv a trochu závisti nad dechovými orchestry Základních uměleckých škol např. z Němčic nad Hanou, Přelouče, Letovic, ale i dalších zúčastněných orchestrů, které sice nenesou oficiální název školního orchestru, ale jsou zde desítky mladších i přímo dětí, kteří již ovládají hru na hudební nástroj. A k tomu také plno děvčat a žen, jejichž expanse do hudebních těles je v poslední době evidentní i u profesionálních symfonických orchestrů.

V zahraničí je tento trend již dlouhodobý. Např. zúčastněný Dechový orchestr a bubeníci Sint Willibrodus Wintelre z Nizozemí je chloubou malé vesničky z jihu Nizozemska, která leží blízko Eindhovenu. Obec má 1900 obyvatel a v jeho orchestru hraje vysloveně místních 75 hudebníků. Připomíná to tak trochu naši Dobrovici, která měla před cca 50 lety také tři velké hudby.  To vše je však v naších podmínkách i hodnotové orientaci již minulostí. Je veřejně známý fakt, že Mladá Boleslav má sice dobré pracovní podmínky a sociální problémy zde dosud nejsou. Ale naši obyvatelé jsou zaměřeni spíše na konzumní způsob života. Požadují, aby je někdo bavil, místo toho, aby i sami hledali své uplatnění v oborech, kde by mohli přinést kulturní hodnoty svému okolí.

V závěru ještě poslední noticku, kterou si nemohu nechat pro sebe. V tomto měsíci červnu jsem se setkal 2x s panem ministrem obrany Alexandrem Vondrou. Bylo to jednak zde ve Štětí a před 14 dny i na přehlídce dechových orchestrů “Zlatý dech” v Litoměřicích. Na tyto akce jej přivedla skutečnost, že po delší době zde opět vystoupila Ústřední hudba AČR. Ve svých projevech proléval slzy lítostí nad skutečností, že umělecká tělesa jsou v Armádě ČR již pouhou Popelkou a litoval, že se zde musí tolik šetřit. Za panování jeho předchůdkyně paní Parkanové byly rozpuštěny desítky vojenských hudeb a zrušena Vojenská  hudební škola v Roudnici nad Labem, která byla uměleckým pojmem a společně s konzervatořemi vychovávala stovky výborných hudebníků. Při dnešní kauze předražených armádních zakázek, které jsou částečně přičítány i působení bývalé paní ministryně by stálo na váhu jejich hříchů přihodit i devastaci vojenských uměleckých souborů.

 

Mladá Boleslav 26. června 2012 – pro Boleslavský deník

Miroslav Čuban

 

Top